Gabinet pedagoga, psychologa i pielęgniarki - 2021/2022

Dziennik

Wolontariat

top wolontariat

JUBILEUSZ 30-LECIA 4 LO - 28-30 X 2022

top absolwenci

Teatr na Widoku

DORADZTWO ZAWODOWE

 Pedagog szkolny - Katarzyna Cabaj

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego
 
Poniedziałek
8:30 - 13:00
Wtorek
8:30 -13:00
Środa
10:30 - 14:30
Czwartek
10:30 - 15:00 
Piątek
9:30 - 14:00 


Psycholog szkolny - Agata Cichocka

Godziny pracy psychologa szkolnego

Poniedziałek

10:00 – 16:00

Środa

08:30 – 11:30

Piątek

08:30 – 10:30

Pielęgniarka szkolna - Renata Majewska

Godziny otwarcia gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pierwszej pomocy
 
 

Wtorek

08:00 – 14:00

Środa

08:00 – 14:00

Piątek

08:00 – 14:00

 
Podstawowa rola pedagoga szkolnego to przede wszystkim analiza sytuacji wychowawczej w szkole.
Obszary działania pedagoga szkolnego obejmują w zasadzie wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.


Pedagog szkolny:

 • udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych;
 • udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych;
 • udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych;
 • przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży;
 • rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego;
 • udziela pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia;
 • udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne;
 • prowadzi terapię indywidualną i grupową uczniów, jak również i rodziców;
 • organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej;
 • wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich;
 • prowadzi zajęcia profilaktyczne dla młodzieży:
 • koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga:
 • gdy nie radzą sobie z programem nauczania, chcą pomocy i rady z tym związanej;
 • gdy ktoś naruszy ich prawa;
 • gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc;
 • gdy potrzebują pomocy i rady;
 • gdy chcą porozmawiać z kimś życzliwym;
 • gdy chcą poradzić się, wybierając przyszły zawód.
Rodzice uczniów od pedagoga mogą oczekiwać pomocy:
 • w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka;
 • w rozpoznaniu przyczyn trudności w nauce bądź niepowodzeń szkolnych dziecka, również poprzez kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną;
 • w diagnozowaniu problemów z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami);
 • w uzyskaniu informacji o dalszej ścieżce edukacyjno-zawodowej dla swojego dziecka.
Nauczyciele od pedagoga mogą oczekiwać:
 • pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;
 • analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • współpracy w zakresie diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia, rozpoznawania potencjalnych możliwości, bądź ograniczeń ucznia;
 • wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego (m.in.organizowanie imprez profilaktycznych, zajęcia wychowawcze z młodzieżą, realizowanie wybranych programów profilaktycznych, zajęcia dotyczące wyboru przyszłej szkoły i zawodu);
 • wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów (np. indywidualnych rozmów z uczniami, rodzicami uczniów sprawiającymi różnego rodzaju problemy wychowawcze, rozmów z agresorami, ofiarami przemocy, uczniami wagarującymi, nieprzystosowaniem społecznym);
 • wsparcia w podejmowaniu działań mediacyjnych i kryzysowych w szkole.
 
Podstawowa rola pedagoga szkolnego to przede wszystkim analiza sytuacji wychowawczej w szkole.
Obszary działania pedagoga szkolnego obejmują w zasadzie wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.

Nasza szkoła

Szkoła latem

Nasza szkoła w obiektywie

Wydarzenia

Teatr na Widoku

Wydarzenia w naszej szkole

Jednorazowe i cykliczne

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok