Wykaz podręczników

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA (pdf)
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W KALISZU
ROK SZKOLNY 2017/2018

Przedmiot

Klasa

Podręcznik

Program nauczania

Wyd.

NUMER DOP.MEN

JĘZYK POLSKI

(zakres podstaw.)

 

1

„Nowe zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka” Klasa 1

cz. 1.1(starożytność – średniowiecze) 

cz. 1.2 (renesans- oświecenie)

-Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk

„Zrozumieć tekst- zrozumieć człowieka”.  Program  nauczania języka polskiego dla IV etapu edukacyjnego do nowej podstawy programowej- K. Olejnik

WSiP

703/1/2014 (cz.1.1)

463/2/2012/2014

(cz. 1.2)

2

„Nowe Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka”. Klasa 2. Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski

cz. 2.1  (romantyzm- pozytywizm)

cz. 2.2 (modernizm- dwudziestolecie międzywojenne)

„Zrozumieć tekst- zrozumieć człowieka”.  Program  nauczania języka polskiego dla IV etapu edukacyjnego do nowej podstawy programowej- K. Olejnik

WSiP

703/3/2014 (cz.2.1)

463/4/2013/2014 (cz.2.2)

3

„Nowe Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka. Klasa 3” Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski

cz.3 (literatura współczesna)

„Zrozumieć tekst- zrozumieć człowieka”.  Program  nauczania języka polskiego dla IV etapu edukacyjnego- K. Olejnik

WSiP

 703/5/2014/2015

JĘZYK POLSKI

(zakres 

rozszerz.)

 

1

„Nowe zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka” Klasa 1

cz. 1.1(starożytność – średniowiecze) 

cz. 1.2 (renesans- oświecenie)

-Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk

„Zrozumieć tekst- zrozumieć człowieka”.  Program  nauczania języka polskiego dla IV etapu edukacyjnego do nowej podstawy programowej- K. Olejnik

WSiP

703/1/2014 (cz.1.1)

463/2/2012/2014

(cz. 1.2)

2

„Nowe Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka”. Klasa 2. Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski

cz. 2.1  (romantyzm- pozytywizm)

cz. 2.2 (modernizm- dwudziestolecie międzywojenne)

(zmiana podręcznika!)

„Zrozumieć tekst- zrozumieć człowieka”.  Program  nauczania języka polskiego dla IV etapu edukacyjnego do nowej podstawy programowej- K. Olejnik

WSiP

703/3/2014 (cz.2.1)

463/4/2013/2014 (cz.2.2)

3

„Nowe Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka. Klasa 3” Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski

cz.3 (literatura współczesna)

„Zrozumieć tekst- zrozumieć człowieka”.  Program  nauczania języka polskiego dla IV etapu edukacyjnego- K. Olejnik

WSiP

 703/5/2014/2015

JĘZYK ANGIELSKI   J1 (kontynu

acja po gimnazjum)

1-3

(wybór podręcznika we wrześniu- zależy od poziomu grupy)

     

JĘZYK ANGIELSKI

(zakres rozszerz.)

1-3

(wybór podręcznika we wrześniu- zależy od poziomu grupy)

     

JĘZY NIEMIECKI   J1

(kontynua

cja po gimnazjum)

1-3

(wybór podręcznika we wrześniu- zależy od poziomu grupy)

     

JĘZYK HISZPAŃSKI

J2

1-3

(wybór podręcznika we wrześniu)

     

JĘZYK ROSYJSKI

J2

1

„Spotkanie 1” ("Novyje vstreci")– kl. 1

H. Dąbrowska,M. Zybert

Program nauczania języka rosyjskiego dla początkujących dla szkół ponadgimnazjalnych- M. Zybert

 

344/1/2011

2

„Spotkanie 2” ("Novyje vsrteci") – kl. 2

H. Dąbrowska, M. Zybert

Program nauczania języka rosyjskiego dla początkujących dla szkół ponadgimnazjalnych- M. Zybert

 

344/2/2011

JĘZYK NIEMIECKI

J2

1-2

(wybór podręcznika we wrześniu- zależy od poziomu grupy)

     

Matematyka

(zakres podstaw.)

 

1

„MATeMAtyka 1”-zakres podstawowy, W. Babiański, L. Chańko, D. Ponczek

Program nauczania matematyki w liceum ogólnokształcącym  i technikum-  D.Ponczek

 Nowa Era

378/1/2011

2

„MATeMAtyka 2”-zakres podstawowy, W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha

Program nauczania matematyki w liceum ogólnokształcącym  i technikum-  D.Ponczek

Nowa Era

378/2/2013

3

„MATeMAtyka 3”-zakres podstawowy, W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha

Program nauczania matematyki w liceum ogólnokształcącym  i technikum-  D.Ponczek

Nowa Era

378/3/2014

Matematyka

(zakres rozszerz.)

 

1

„MATeMAtyka ” - zakres podstawowy i rozszerzony,

W. Babiański, L. Chańko, D. Ponczek

Program nauczania matematyki w liceum ogólnokształcącym  i technikum-  D. Ponczek

Nowa Era

360/1/2011

2

„MATeMAtyka ” - zakres podstawowy i rozszerzony,

W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha

Program nauczania matematyki w liceum ogólnokształcącym  i technikum-  D.Ponczek

Nowa Era

360/2/2013

3

„MATeMAtyka”- zakres podstawowy i rozszerzony, W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha

Program nauczania matematyki w liceum ogólnokształcącym  i technikum-  D.Ponczek

Nowa Era

360/3/2014

Fizyka

1

„Świat fizyki. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy”. Pod red. M. Fijałkowskiej 

Program nauczania z fizyki dla szkół

ponadgimnazjalnych, M.Fiałkowska

ZamKor

394/2011/2015

2

„Rozumiem fizykę. Fizyka 1. Zakres rozszerzony"

G. Karnaś

"Rozumiem fizykę.” Program nauczania na poziomie rozszerzonym- M. Kallas, K. Jagielski

Operon

593/1/2012/2015

3

" Rozumiem fizykę. Fizyka 2. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych cześć 1 i cześć 2", G. Karnaś

"Rozumiem fizykę" Program nauczania na poziomie rozszerzonym- M. Kallas, K. Jagielski

Operon

 593/2/2013

593/3/2013

Biologia

(zakres podstaw.)

1

„Biologia na czasie 1”  – zakres podstawowy, E. Bonar, W. Krzeszowiec- Jeleń, St.Czachorowski

„Biologia na czasie”. Program nauczania biologii w zakresie podstawowym i rozszerzonym dla szkół ponadgimnazjalnych; M. Kaczmarczyk

Nowa Era

564/1/2012/2015

Biologia

(zakres

rozszerz.)

2

„Biologia na czasie 2”  – zakres rozszerzony, M. Marko- Worłowska i in.

- Maturalne karty pracy 2 dla liceum

 i technikum

„Biologia na czasie”. Program nauczania biologii w zakresie podstawowym i rozszerzonym dla szkół ponadgimnazjalnych; M. Kaczmarczyk „

Nowa Era

564/2/2013

3

-„Biologia na czasie 2”  – zakres rozszerzony, F. Dubert i in.

- Maturalne karty pracy 3 dla liceum i technikum

„Biologia na czasie”. Program nauczania biologii w zakresie podstawowymi rozszerzonym dla szkół ponadgimnazjalnych; M. Kaczmarczyk 

Nowa Era

564/3/2014

Przyroda

(przedmiot uzupełnia

jący)

2

Bez podręczników!

Materiały przygotowane w ramach projektu „Przyroda w liceum. Opracowanie i wdrożenie programu nauczania oraz przygotowanie kompletu materiałów do nauczania przyrody.

Program nauczania przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych „Człowiek w świaecie przyrody”

WND-POKL. 03.03.04-00-278/12

   

Chemia

(zakres podstaw.)

1

-„To jest chemia”, zakres podstawowy,

R. Hassa,A. Mrzigod, J. Mrzigod

- Karty pracy do podręcznika

„To jest chemia”. Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych-  R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod

Nowa Era

438/2012/2015

Chemia

(zakres rozszerz.)

2

„To jest chemia. Część 1. Chemia nieorganiczna"- zakres rozszerzony

M. Litwin, S. Styka- Wlazło, J. Szymońska

„To jest chemia”- program nauczania w zakresie rozszerzonym- M. Litwin, S. Styka- Wlazło, J. Szymońska 

Nowa Era

528/1/2012/2015

3

„To jest chemia 2. Część 2. Chemia organiczna”- zakres rozszerzony

M. Litwin, S.Styka- Wlazło, J.Szymońska

„To jest chemia”- program nauczania w zakresie rozszerzonym- M. Litwin, S.Styka- Wlazło, J.Szymońska 

Nowa Era

528/2/2013

Historia

(zakres podstaw.)

1

„Poznać  przeszłość. Wiek XX”

S. Roszak, J. Kłaczkow

„Poznać przeszłość. Wiek XX”. Zakres podstawowy. Program nauczania historii dla szkół ponadgimnazjalnych- M. Jekiel

Nowa Era

525/2012

Historia

(zakres rozszerz.)

2

-„Zrozumieć  przeszłość”cz. 1 - R. Kulesza, K. Kowalewski

- „Zrozumieć  przeszłość” cz. 2 – P. Klint, P. Galik

Program nauczania „Zrozumieć przeszłość” dla zakresu rozszerzonego- R. Śniegocki

Nowa Era

624/1/2014

642/2/2014

3

„Zrozumieć przeszłość. Lata 1815-1939”, część 3

P. Galik

Program nauczania „Zrozumieć przeszłość” dla zakresu rozszerzonego- R. Śniegocki

Nowa Era

624/3/2013

Historia i społeczeństwo

(przedmiot uzupełniający

2

wybiera nauczyciel

„Poznać przeszłość. Ojczysty panteon i ojczyste spory” T. Maćkowski

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego historia i społeczeństwo- K. Panimasz

Nowa Era

659/1/2014

2

wybiera nauczyciel

„Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni” I. Janicka

 

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego historia i społeczeństwo- K. Panimasz

Nowa Era

659/2/2014

3

wybiera nauczyciel

„Wojna i wojskowość” J. Centek

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego historia i społeczeństwo- K. Panimasz

Nowa Era

659/3/2014

3

wybiera nauczyciel

„Europa i świat” K. Kłodziński, T. Krzemiński

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego historia i społeczeństwo- K. Panimasz

Nowa Era

659/4/2015

Geografia

(zakres podstawowy)

1

„Oblicza geografii. Zakres podstawowy"  Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann  

Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych "Oblicza geografii".

Nowa Era

433/2012

Geografia

(zakres rozszerzony)

2

„Oblicza geografii” - zakres rozszerzony, R. Malarz, Marek Więckowski

Geografia. Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym w liceum ogólnokształcącym- E. Tuz, D. Szczupiński,  

Nowa Era

501/1/2012/2015

3

Podręcznik wybrany we wrześniu

     

Wiedza o Kulturze

1

„Spotkania z kulturą” M. Bokiniec, B. Forysiewicz,

J. Michałowski, G. Nazaruk

„Spotkania z kulturą”.  Program  nauczania przedmiotu wiedza o kulturze w liceum i technikum- B. Łabęcka

Nowa Era

 449/2012

Wiedza o społeczeństwie

(zakres podstawowy)

1

„W centrum uwagi” – zakres podstawowy, A. Janicki 

Program nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie, zakres podstawowy, M, Menz

Nowa Era

505/2012

Wiedza o społeczeństwie

(zakres rozszerzony)

2

„W centrum uwagi”cz. 1 – zakres rozszerzony,

A. Janicki, J. Kięczkowska, M. Menz

Program nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie, zakres podstawowy, M, Menz

Nowa Era

630/1/2012/2015

3

„W centrum uwagi”cz. 2 – zakres rozszerzony,

A. Janicki, L. Czechowska, K. Święcicki

Program nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie, zakres podstawowy, M, Menz

Nowa Era

630/2/2014

EDB

1

„Edukacja dla bezpieczeństwa”

M. Goniewicz, A. W. Nowak- Kowal, Z. Smutek

Program nauczania dla szkół  ponadgimnazjalnych. Edukacja dla bezpieczeństwa- B. Boniek, B. Wojtaś

Operon

411/2012

Podstawy

Przedsię

biorczości

1

„Krok w przedsiębiorczość”, Z. Makieła, T. Rachwał

„Krok w przedsiębiorczość”. Program nauczania przedsiębiorczości w zakresie podstawowym  dla szkół ponadgimnazjalnych- M. Niesłuchowski

Nowa Era

467/2012/2015

Religia 

1

„Moje miejsce w Kościele” ks. J. Szpet, D. Jackowiak

Program nauczania religii w liceum „Świadek Chrystusa” Z. Marek

Wydawnictwo Święty Wojciech

AZ-4-01/10

2

„Moje miejsce w świecie” ks. J. Szpet, D. Jackowiak

Program nauczania religii w liceum „Świadek Chrystusa” Z. Marek

Wydawnictwo Święty Wojciech

AZ-4-01/10

3

„Moje miejsce w rodzinie” ks. J. Szpet, D. Jackowiak

Program nauczania religii w liceum „Świadek Chrystusa” Z. Marek

Wydawnictwo Święty Wojciech

AZ-4-01/10

Informatyka

1

„Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych” G. Koba

Technologia informacyjna. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych.- G.Koba   

Wydawnictwo MIGRA

536/2012

2

(zakres roz.)

Informatyka Europejczyka. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla szkół ponadgimanzjalnych. Część 1. G. Zawadzka.

 Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szkołach ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony (Wydanie II)

Helion

 410/1/2012

3

(zakres roz.)

Informatyka Europejczyka. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla szkół ponadgimanzjalnych. Część 2. D. Korman.

Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szkołach ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony (Wydanie II)

 Helion

 410/2/2012

Wych. fizyczne

1-3

---------------------------------------

Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie- sport- rekreacja. Dla IV etapu edukacji- U. Kierczak

 

DKW_4014-88/01

Nasza szkoła

Szkoła latem

Nasza szkoła w obiektywie

Wydarzenia

Teatr na Widoku

Wydarzenia w naszej szkole

Jednorazowe i cykliczne
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok