Wykaz podręczników

PODRĘCZNIKI dla klas po szkole podstawowej NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Przedmiot

Klasa

Podręcznik

Wyd.

NUMER DOP.MEN

JĘZYK POLSKI

(zakres podstawowy i rozszerzony)

1

„Sztuka wyrazu. Starożytność, średniowiecze. Cz.1.” oraz „Sztuka wyrazu. Renesans, barok, oświecenie. Cz.2.”

K.Budna, B.Kapela-Bagińska, J.Monthey

GWO

1022/1/2019

1022/2/2019

JĘZYK ANGIELSKI  

 (zakres podstawowy)

1

Podręcznik zostanie wybrany po diagnozie poziomu uczniów.

   

JĘZYK ANGIELSKI

(zakres rozszerzony)

1

Podręcznik zostanie wybrany po diagnozie poziomu uczniów.

   

JĘZYK HISZPAŃSKI

1

Podręcznik zostanie wybrany we wrześniu.

   

JĘZYK ROSYJSKI

J2

1

„Kak raz”, O.Tatarczyk

 WSIP

966/1/2019

JĘZYK NIEMIECKI J2

1

Podręcznik zostanie wybrany po diagnozie poziomu uczniów.

 

1-       

JĘZYK WŁOSKI

1

„Nuovo progetto italiano” A1, L.Ruggieri, M.Sandro

Nowela (Edilingua)

965/1/2019

MATEMATYKA

(zakres podstawowy)

1

„MATeMAtyka 1”- podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy, W. Babiański, L. Chańko, K.Wej

 Nowa Era

971/1/2019

FIZYKA (zakres podstawowy)

1

„Fizyka-podręcznik liceum i technikum. Zakres podstawowy”, L.Lehman, W.Polesiuk, G.F.Wojewoda

WSiP

999/1/2019

BIOLOGIA

(zakres podstawowy)

1

„Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum – zakres podstawowy”, A.Helmin, J.Holeczek

Nowa Era

1006/1/2019

BIOLOGIA

(zakres rozszerzony)

1

„Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum – zakres rozszerzony”,M.Guzik,R.Kozik,R.Matuszewska, W.Zamachowski

Nowa Era

1010/1/2019

CHEMIA

(zakres podstawowy)

1

„To jest chemia. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik ze zbiorem zadań”, zakres podstawowy, R. Hassa,A. Mrzigod, J. Mrzigod

Nowa Era

994/1/2019

CHEMIA

(zakres rozszerzony)

1

„To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum- zakres rozszerzony”, M. Litwin, S. Styka- Wlazło, J. Szymońska

Nowa Era

991/1/2019

HISTORIA

(zakres podstawowy)

1

„Poznać  przeszłość 1”, M.Pawlak, A.Szweda

Nowa Era

1021/1/2019

HISTORIA

(zakres rozszerzony)

1

„Zrozumieć  przeszłość” cz. 1 - R. Kulesza, K. Kowalewski

Nowa Era

1019/1/2019

GEOGRAFIA

(zakres podstawowy)

1

„Oblicza geografii 1- poziom podstawowy"  R.Malarz, M.Więckowski  

Nowa Era

983/2019

GEOGRAFIA

(zakres rozszerzony)

1

„Oblicza geografii 1- poziom rozszerzony"  R.Malarz, M.Więckowski, P.Kroh

Nowa Era

973/2019

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

(zakres podstawowy)

1

„W centrum uwagi 1” – zakres podstawowy, A. Janicki, J.Kięczkowska, M.Menz

Nowa Era

1034/1/2019

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

(zakres rozszerzony)

1

„W centrum uwagi 1” – zakres rozszerzony, A. Janicki, J.Komorowski, A.Peisert

Nowa Era

1035/1/2019

EDB

1

„Żyję i działam bezpiecznie” Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego

J.Słoma

Nowa Era

960/2019

RELIGIA 

1

„Żyć w miłości Boga”-podręcznik dla kl. 3 gimnazjum, pod red. ks.J.Szpet i D.Jackowiak (to nie jest pomyłka)

Św.Wojciech

AZ-33-01/10/PO-3/13

INFORMATYKA

1

„Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych” G. Koba

MIGRA

748/2015

PLASTYKA/MUZYKA

1

Podręcznik zostanie podany we wrześniu.

   

  JĘZYK FRANCUSKI      1           Podręcznik zostanie podany we wrześniu.

FIZYKA I MATEMATYKA - ZAKRES ROZSZERZONY - Podręczniki zostaną podane we wrześniu.

 

PODRĘCZNIKI dla klas po gimnazjum NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Przedmiot

Klasa

Podręcznik

Wyd.

NUMER DOP.MEN

JĘZYK POLSKI

(zakres podstawowy i rozszerzony)

 

1

„Nowe zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka”, Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk

cz. 1.1(starożytność – średniowiecze) 

cz. 1.2 (renesans- oświecenie)

WSiP

703/1/2014 (cz.1.1)

463/2/2012/2014

(cz. 1.2)

2

„Nowe Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka”, Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski

cz. 2.1  (romantyzm- pozytywizm)

cz. 2.2 (modernizm- dwudziestolecie międzywojenne)

WSiP

703/3/2014 (cz.2.1)

463/4/2013/2014 (cz.2.2)

3

„Nowe Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka”, Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski

cz.3 (literatura współczesna)

WSiP

 703/5/2014/2015

JĘZYK ANGIELSKI  

 (zakres podstawowy)

1,2.3

Podręcznik dla klas 1.  zostanie wybrany po diagnozie poziomu uczniów. Pozostali – kontynuacja.

   

JĘZYK ANGIELSKI

(zakres rozszerzony)

1-3

Podręcznik dla klas 1. zostanie wybrany po diagnozie poziomu uczniów. Pozostali – kontynuacja.

   

JĘZYK NIEMIECKI   J1

3

„Infos” 3 i 4 C.Serzysko, B.Sekulski, N.Drabich, T.Gajownik 

 Pearson Ed.

 451/5,6,/2014/2015

451/7/2016

JĘZYK HISZPAŃSKI

J2

1-3

„Descubre” A1.1 / A1.2 (w zależności od klasy i poziomu)– książka i zeszyt ćwiczeń, M.Spychała, A.Dudziak…

 Draco

A1- 766/1/2015,

A1.2/A2- 766/2/2016

JĘZYK ROSYJSKI

J2

1

„Spotkanie 1” ("Novyje vstrieci"), H. Dąbrowska, M. Zybert

 WSIP

34/02

2

„Spotkanie 2” ("Novyje vstrieci"), H. Dąbrowska, M. Zybert

 WSIP

48/03

3

„Spotkanie 3” ("Novyje vstrieci"), H. Dąbrowska, M. Zybert

WSIP

77/04

JĘZYK NIEMIECKI J2

1

„Exact fur Dich” 1 G.Motta

 LektorKlett

1-      717/1/2014/2015

2

„Exact fur Dich” 2 G.Motta

LektorKlett

2-      717/2/2014/2015

3

„Exact fur Dich” 2 G.Motta

LektorKlett

3-      717/2/2014/2015

JĘZYK WŁOSKI

1

„Nuovo progetto italiano” A1, L.Ruggieri, M.Sandro

Nowela (Edilingua)

557/1/2012/2015

2-3

„Nuovo progetto italiano” A2 , L.Ruggieri, M.Sandro

Nowela

557/2/2013/2016

MATEMATYKA

 

1

„MATeMAtyka 1”-zakres podstawowy, W. Babiański, L. Chańko, D. Ponczek

 Nowa Era

378/1/2011/2015

2

„MATeMAtyka 2”-podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych -zakres podstawowy, W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha

Nowa Era

378/2/2013

3

„MATeMAtyka 3”-zakres podstawowy, W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha

Nowa Era

378/3/2014

FIZYKA

1

„Świat fizyki. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy”, pod red. M. Fiałkowskiej 

ZamKor

394/2011/2015

BIOLOGIA

(zakres podstawowy)

1

„Biologia na czasie 1”  – zakres podstawowy, E. Bonar, W. Krzeszowiec- Jeleń, St.Czachorowski

Nowa Era

450/1/2012/2015

BIOLOGIA

(zakres rozszerzony)

2

„Biologia na czasie 1”  – zakres rozszerzony, M.Guzik, E.Jastrzębska, R.Kozik, R.Matuszewska…

Nowa Era

564/1/2012/2015

3

„Biologia na czasie 2”  – zakres rozszerzony, F. Dubert, R.Kozik, S.Krawczyk, A.Kula…

Nowa Era

564/2/2013/2016

PRZYRODA

2

„Przyroda 1” M.Więckowski, R.Hassa, M.Galikowski, M.Kaczmaryk

Nowa Era

 

3

„Przyroda 2” M.Więckowski, R.Hassa, M.Galikowski, M.Kaczmaryk

Nowa Era

 

CHEMIA

(zakres podstawowy)

1

„To jest chemia”, zakres podstawowy, R. Hassa,A. Mrzigod, J. Mrzigod

 Karty pracy do podręcznika

Nowa Era

438/2012/2015

CHEMIA

(zakres rozszerzony)

2

„To jest chemia. Część 1. Chemia nieorganiczna"- zakres rozszerzony, M. Litwin, S. Styka- Wlazło, J. Szymońska

Nowa Era

528/1/2012/2015

3

„To jest chemia 2. Część 2. Chemia organiczna”- zakres rozszerzony, M. Litwin, S.Styka- Wlazło, J.Szymońska

Nowa Era

528/2/2013

HISTORIA

(zakres podstawowy)

1

„Poznać  przeszłość. Wiek XX”, S. Roszak, J. Kłaczkow

Nowa Era

525/2012

HISTORIA

(zakres rozszerzony)

2

„Zrozumieć  przeszłość. Starożytność i średniowiecze.” cz. 1 - R. Kulesza, K. Kowalewski

„Zrozumieć  przeszłość. Dzieje nowożytne” cz. 2 – P. Klint, P. Galik

Nowa Era

642/1/2013

642/2/2014

3

„Zrozumieć przeszłość. Lata 1815-1939”, cz. 3-P. Galik

„Zrozumieć przeszłość. Dzieje najnowsze po 1939 r.” cz.IV – J.Kłaczkow, A.Zielińska

Nowa Era

642/3/2014

642/4/2015

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

(przedmiot uzupełniający)

2

„Poznać przeszłość. Ojczysty panteon i ojczyste spory” T. Maćkowski

„Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni” I. Janicka

Nowa Era

659/1/2013

659/2/2014

3

„Wojna i wojskowość” J. Centek

„Europa i świat” K. Kłodziński, T. Krzemiński

Nowa Era

659/3/2014

659/4/2015

GEOGRAFIA

(zakres podstawowy)

1

„Oblicza geografii. Zakres podstawowy"  Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann  

Nowa Era

433/2012/2014

GEOGRAFIA

(zakres rozszerzony)

2

„Oblicza geografii” cz. 1 i 2 - zakres rozszerzony, R. Malarz, Marek Więckowski

Nowa Era

501/1/2012/2015

501/2/2013/2016

3

„Oblicza geografii” cz. 2 i 3 - zakres rozszerzony, R. Malarz, Marek Więckowski

 Nowa Era

501/2/2013/2016

501/3/2014

WIEDZA O KULTURZE

1

„Spotkania z kulturą” M. Bokiniec, B. Forysiewicz,

J. Michałowski, G. Nazaruk

Nowa Era

 449/2012

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

(zakres podstawowy)

1

„W centrum uwagi” – zakres podstawowy, A. Janicki 

Nowa Era

505/2012/2015

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

(zakres rozszerzony)

2

„W centrum uwagi” cz. 1 – zakres rozszerzony,

A. Janicki, J. Kięczkowska, M. Menz

Nowa Era

630/1/2012/2015

3

„W centrum uwagi” cz. 2 – zakres rozszerzony,

A. Janicki, L. Czechowska, K. Święcicki

Nowa Era

630/2/2014/2015

EDB

1

„Edukacja dla bezpieczeństwa”

M. Goniewicz, A. W. Nowak- Kowal, Z. Smutek

Operon

411/2012

PODSTAWY

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

1

„Krok w przedsiębiorczość”, Z. Makieła, T. Rachwał

Nowa Era

467/2012/2015

RELIGIA 

1

„Moje miejsce w Kościele” ks. J. Szpet, D. Jackowiak

Św.Wojciech

AZ-4-01/10-PO-1/11

2

„Moje miejsce w świecie” ks. J. Szpet, D. Jackowiak

Św.Wojciech

AZ-4-01/10/PO-1/12

3

„Moje miejsce w rodzinie” ks. J. Szpet, D. Jackowiak

Św. Wojciech

AZ-4-01/10-PO-1/14

INFORMATYKA

1

„Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych” G. Koba

MIGRA

748/2015

 JĘZYK FRANCUSKI              1           Podręcznik zostanie podany we wrześniu.

Nasza szkoła

Szkoła latem

Nasza szkoła w obiektywie

Wydarzenia

Teatr na Widoku

Wydarzenia w naszej szkole

Jednorazowe i cykliczne
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok